Yekîneyên Parastina Jinê

Em Şehîdên Xwe Naspêrin Axê Em Wan Dispêrin Dilê Xwe

43