Keçên Rojê Welatê Ku Li Ber Têhna Rojê Bereket Dide Diparêzin

99

 

Keçên Rojê Welatê Ku Li Ber Têhna Rojê Bereket Dide Diparêzin