Yekîneyên Parastina Jinê

Keçên Rojê Welatê Ku Li Ber Têhna Rojê Bereket Dide Diparêzin

40

 

Keçên Rojê Welatê Ku Li Ber Têhna Rojê Bereket Dide Diparêzin