Keçên Rojê Welatê Ku Li Ber Têhna Rojê Bereket Dide Diparêzin

84

 

Keçên Rojê Welatê Ku Li Ber Têhna Rojê Bereket Dide Diparêzin