Yekîneyên Parastina Jinê

Îro Bi Şehîd Re Hevale, Sibê Pareçeyek Ji Giyana Şehîd e

13

Îro Bi Şehîd Re Hevale, Sibê Pareçeyek Ji Giyana Şehîd e. Şehîd Jiyan Bi Xwe Ye. Jiyan, Evîne, Welate, Kede, Tekoşîn Û Heqîqeta Ebediye.