Ma Hîn tu li kuye bê mirad

223

Ma Hîn tu li kuye bê mirad

Vaye mirad ketine rêka hatinê

Ber bi axîna sozan ve diherke miradê te

Pêl bi pêl dikevin nava çîrokên ku ji salan re hatibûn ji bîrkirin

Dê bibeze,

Bibeze ,Lengan ji gewd bi leztir bike

bila beza te Kes negihêje mîrateya wê

ji tere tenê kêlî man

rih û can bi hevre bide hîskirin

êdî bigihêje miradê xwe

Ne bibe bêbextekî ji miradên nîvçe

Heyif û mixabin,

ji bona miradê ku te mezinî asîmanê xwe kir

Êdî te jêre bibe asîmana miradan

Li ber serê her şehîdekî

Nalîna her dayikekî

Ji çîroka her şervanekî

Di her kolanekî de selogana zarokekî

ji nû ve henaseyekî bikişine hinavan

bila li wir bi dawî nebe

evîna miradan

Hîn tu li kuye …..

Li her derê ayata niştîmanî têne xwendin ji bona te

dengê wê tenê ez û mirad dibiheze

hema tu li kur be, mihavandarê wê be

li cihekî ku bihna evîndariyê lê weldî be

Mehvanekî qasî birîn û êşê wê be

Ji hinavê ,

Ax , welat, evîn , bibe xwediye wê.

Ev miradê ji hemû miradan durtir, zehmetir, xweştir , buhatir û çêtire

Li kur …

Li wî warî bi mirad

li ROJAVA

SOZÊ QAMİŞLO