Bi keda jinê, serkeftina li hember dijmin pêkan bû

363

Bi keda jinê, serkeftina li hember dijmin pêkan bû