Dilvîn, Pêşenga Berxwedana Rûmetê Û Dildara Welatê Xwe Bû

198