Meha pîroz riya me ronî dike

367

Meha pîroz riya me ronî dike